Gynekologi

Allmän gynekologi, förlossningsskador,

ultraljud, inkontinens, klimakteriebesvär,

sexuell dysfunktion, cellförändringar, kolposkopi (optisk undersökning av livmodertappen i syfte för att upptäcka slemhinneförändringar)


Medicinska hemaborter (innan vecka 8+4)


Förutom allmänna gynekologiska problem erbjuder jag:

- Rådgivning och hjälp vid förlossningsskador som orsakar försämrad sexliv, orgasmstörningar, begränsning av fysiska aktiviteter (till exempel svårigheter att hålla tätt vid samlag och dans, obefintlig knipförmåga, urinläckage, etc.), Och sist men inte minst kan leda till ett försämrat självförtroende.

- Rådgivning och hjälp för tjejer och kvinnor som lider av smärtsamma skavskador och obehag i vardagslivet av så kallade hypertrofiska inre och yttre blygdläppar. Detta kan begränsa användade av vissa klädesplagg t ex jeans och bikini och även aktiviteter som cykling och ridning.

Adress:

Forumvägen 14, 9 tr

131 53 Nacka


Eva Einarsson,

legitimerad läkare

specialist i gynekologi och obstetrik

e-mail: ezen@live.se